Soche Soch Na Hovai Je Sochi Lakh Var

Soche Soch Na Hovai Je Sochi Lakh Var
Chupe Chup Na Hovai Je Lai Raha(n) Liv Tar
Bhukhia(n) Bhukh Na Utari Je Banna(n) Puria(n) Bhar
Sahas Sianpa Lakh Hohi Ta Ik Na Chale Nal
Kiv Sachiara Hoiai Kiv Kurai Tute Pal
Hukam Razai Chalna Nanak Likhiya Nal

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Google+